przewiń do treści

Git. Rozproszony system kontroli wersji

Włodzimierz Gajda

commit b47147118c8f291e7db34b377706b6f48ac45b3e
Author: timmywil <timmywillisn@gmail.com>
Date:   Sun Jun 24 15:33:04 2012 -0400

    Add grunt with lint to Sizzlecommit d4b5a1974d2b60989e9fe1158ce0b8c1f577c2d1
Author: Rick Waldron <waldron.rick@gmail.com>
Date:   Sat Jun 23 19:43:12 2012 -0400

    Make @VERSION replace regex global. Fixes #11960

Listing 3.1. Przykładowy wydruk generowany poleceniem git log

Rozdział 3. Tworzenie repozytoriów

Listing w pliku TXT: 03-01.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.1