przewiń do treści

Git. Rozproszony system kontroli wersji

Włodzimierz Gajda

[parameters]
  database_host   =
  database_name   =
  database_user   =
  database_password =

Listing 7.2. Przykładowy plik konfiguracyjny config.ini

Rozdział 7. Ignorowanie plików

Listing w pliku TXT: 07-02.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.1