przewiń do treści

Git. Rozproszony system kontroli wersji

Włodzimierz Gajda

X Rewizja powstała przez połączenie rewizji A i B
B Drugi rodzic rewizji X
A Pierwszy rodzic rewizji X

Listing 9.1. Wynik działania polecenia git log dla repozytorium z rysunku 9.3

Rozdział 9. Identyfikowanie rewizji

Listing w pliku TXT: 09-01.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.1