przewiń do treści

Git. Rozproszony system kontroli wersji

Włodzimierz Gajda

55e7230 HEAD@{0}: commit: c
cf3bde3 HEAD@{1}: commit: b
af7d15f HEAD@{2}: commit: a

Listing 9.4. Przykładowa zawartość dziennika reflog

Rozdział 9. Identyfikowanie rewizji

Listing w pliku TXT: 09-04.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.1