przewiń do treści

Git. Rozproszony system kontroli wersji

Włodzimierz Gajda

* 7f97b
* 011b0
* af46e
* d1347
*   c9e874
|\
| * a7b4
| * 8e130
| * 045f9
| * a1b6d4
|/
* 9fa32

Listing 9.5. Fragment historii projektu Symfony 2 od rewizji v2.0.10

Rozdział 9. Identyfikowanie rewizji

Listing w pliku TXT: 09-05.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.1