przewiń do treści

Git. Rozproszony system kontroli wersji

Włodzimierz Gajda

...
[alias]
  l  = log --pretty=oneline --abbrev-commit --abbrev=4 -25
  g  = log --pretty=oneline --abbrev-commit --abbrev=4 -25 –graph
  s  = status -sb
  b  = branch
...

Listing 10.1. Przykładowe skróty komend zapisane w pliku .gitconfig

Rozdział 10. Skróty komend

Listing w pliku TXT: 10-01.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.1