przewiń do treści

Git. Rozproszony system kontroli wersji

Włodzimierz Gajda

save = !git add -A && git commit -m "\"$@\"" && shift 1 && echo Saved!

Listing 10.2. Definicja skróconej komendy git save

Rozdział 10. Skróty komend

Listing w pliku TXT: 10-02.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.1