przewiń do treści

Git. Rozproszony system kontroli wersji

Włodzimierz Gajda

simple-commit =
    !echo $1>$1.txt &&
    git add -A &&
    git commit -m "\"$1\"" &&
    shift 1 &&
    echo Simple commit done!

Listing 10.3. Definicja3 skróconej komendy git simple-commit

Rozdział 10. Skróty komend

Listing w pliku TXT: 10-03.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.1