przewiń do treści

Git. Rozproszony system kontroli wersji

Włodzimierz Gajda

simple-commits = "
  !simpleCommits() {
    for name in \"$@\"; do
      git simple-commit $name;
      done;
  };
  simpleCommits
"

Listing 10.4. Definicja skróconej komendy git simple-commits

Rozdział 10. Skróty komend

Listing w pliku TXT: 10-04.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.1