przewiń do treści

Git. Rozproszony system kontroli wersji

Włodzimierz Gajda

simple-loop2 = "
  !simpleLoop2() {
    NAME=$1;
    i=$2;
    while [ $i -le $3 ]; do
      git simple-commit $NAME$i;
      i=$[$i+1];
    done;
  };
  simpleLoop2
"

Listing 10.6. Definicja skróconej komendy git simple-loop2

Rozdział 10. Skróty komend

Listing w pliku TXT: 10-06.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.1