przewiń do treści

Git. Rozproszony system kontroli wersji

Włodzimierz Gajda

ce06c9b HEAD@{0}: commit: R
6376f81 HEAD@{1}: commit: X2
1c54452 HEAD@{2}: commit: X1
3833c18 HEAD@{3}: commit: C
95028fc HEAD@{4}: commit: B
4abbc77 HEAD@{5}: commit (initial): A

Listing 10.7. Stan dziennika reflog po utworzeniu rewizji z rysunku 10.1

Rozdział 10. Skróty komend

Listing w pliku TXT: 10-07.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.1