przewiń do treści

Git. Rozproszony system kontroli wersji

Włodzimierz Gajda

1c54452 HEAD@{0}: reset: moving to HEAD~2
ce06c9b HEAD@{1}: commit: R
6376f81 HEAD@{2}: commit: X2
1c54452 HEAD@{3}: commit: X1
3833c18 HEAD@{4}: commit: C
95028fc HEAD@{5}: commit: B
4abbc77 HEAD@{6}: commit (initial): A

Listing 10.8. Stan dziennika reflog po przywróceniu obszaru roboczego do rewizji X1

Rozdział 10. Skróty komend

Listing w pliku TXT: 10-08.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.1