przewiń do treści

Git. Rozproszony system kontroli wersji

Włodzimierz Gajda

mkdir cw-11-01
cd cw-11-01
git init

git simple-commits Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Listing 11.2. Komendy tworzące repozytorium z rysunku 11.4

Rozdział 11. Modyfikowanie historii projektu

Listing w pliku TXT: 11-02.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.1