przewiń do treści

Git. Rozproszony system kontroli wersji

Włodzimierz Gajda

25ead2c HEAD@{1}: commit: b2
ccad7e7 HEAD@{2}: commit: b1
02a22c4 HEAD@{3}: checkout: moving from master to doc
02a22c4 HEAD@{4}: commit: a2
af1da48 HEAD@{5}: commit (initial): a1

Listing 13.1. Zawartość dziennika reflog dla repozytorium z rysunku 13.32

Rozdział 13. Tworzenie i usuwanie gałęzi

Listing w pliku TXT: 13-01.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.1