przewiń do treści

Git. Rozproszony system kontroli wersji

Włodzimierz Gajda

[remote "nazwa"]
    url = adres
    fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/nazwa/*

Listing 17.1. Fragment pliku .git/config zawierający informacje o repozytorium zdalnym nazwa

Rozdział 17. Definiowanie powiązania między repozytorium lokalnym a zdalnym

Listing w pliku TXT: 17-01.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.1