przewiń do treści

Git. Rozproszony system kontroli wersji

Włodzimierz Gajda

backup =
    !git add --all . &&
    git commit -m "\"$@\""
    shift 1 &&
    git push &&
    echo Saved and stored on server!

Listing 18.1. Definicja polecenia git backup3

Rozdział 18. Podstawy synchronizacji repozytoriów

Listing w pliku TXT: 18-01.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.1