przewiń do treści

Git. Rozproszony system kontroli wersji

Włodzimierz Gajda

[receive]
    denyCurrentBranch = ignore

Listing 18.2. Opcja, która zezwala na wykonanie operacji git push dla repozytorium zwykłego

Rozdział 18. Podstawy synchronizacji repozytoriów

Listing w pliku TXT: 18-02.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.1