przewiń do treści

Git. Rozproszony system kontroli wersji

Włodzimierz Gajda

lorem
<<<<<<< HEAD
ABC
=======
DEF
>>>>>>> b
dolor

Listing 22.1. Konflikt występujący w pliku tekst.txt po wydaniu w repozytorium z rysunku 22.1 polecenia git merge b

Rozdział 22. Konflikty

Listing w pliku TXT: 22-01.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.1