przewiń do treści

Git. Rozproszony system kontroli wersji

Włodzimierz Gajda

lorem
<<<<<<< HEAD
DEF
=======
ABC
>>>>>>> a
Dolor

Listing 22.3. Konflikt występujący w pliku tekst.txt po wydaniu w repozytorium z rysunku 22.1 polecenia git rebase b

Rozdział 22. Konflikty

Listing w pliku TXT: 22-03.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.1