przewiń do treści

Git. Rozproszony system kontroli wersji

Włodzimierz Gajda

git merge b
git checkout --theirs picture.jpg
git add --all .
git commit

Listing 22.5. Polecenia, które repozytorium z rysunku 22.4 przekształcą do postaci z rysunku 22.5

Rozdział 22. Konflikty

Listing w pliku TXT: 22-05.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.1