przewiń do treści

Git. Rozproszony system kontroli wersji

Włodzimierz Gajda

git rebase b
git checkout --theirs picture.jpg
git add --all .
git rebase --continue

Listing 22.6. Polecenia, które repozytorium z rysunku 22.4 przekształcą do postaci z rysunku 22.6

Rozdział 22. Konflikty

Listing w pliku TXT: 22-06.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.1