przewiń do treści

Git. Rozproszony system kontroli wersji

Włodzimierz Gajda

diff --git a/tekst.txt b/tekst.txt
index 192c835..2255d8d 100644
--- a/tekst.txt
+++ b/tekst.txt
@@ -1,3 +1,3 @@
 lorem
-ABC
+DEF
 dolor

Listing 23.1. Wynik działania polecenia git diff a b dla repozytorium z rysunku 22.1

Rozdział 23. Badanie różnic

Listing w pliku TXT: 23-01.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.1