przewiń do treści

Git. Rozproszony system kontroli wersji

Włodzimierz Gajda

--- a/numerowane-wiersze.txt
+++ b/numerowane-wiersze.txt
@@ -10,7 +10,6 @@
 Wiersz 10...
 Wiersz 11...
 Wiersz 12...
-Wiersz 13...
 Wiersz 14...
 Wiersz 15...
 Wiersz 16...

Listing 23.4. Zmiana pomiędzy listingami 23.2 i 23.3 po wydaniu polecenia git diff

Rozdział 23. Badanie różnic

Listing w pliku TXT: 23-04.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.1