przewiń do treści

Git. Rozproszony system kontroli wersji

Włodzimierz Gajda

@@ -12,3 +12,2 @@
 Wiersz 12...
-Wiersz 13...
 Wiersz 14...

Listing 23.5. Zmiana pomiędzy listingami 23.2 i 23.3 po wydaniu polecenia git diff --unified=1

Rozdział 23. Badanie różnic

Listing w pliku TXT: 23-05.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.1