przewiń do treści

Git. Rozproszony system kontroli wersji

Włodzimierz Gajda

@@ -3,21 +3,20 @@
 Wiersz 3...
 Wiersz 4...
 Wiersz 5...
 Wiersz 6...
 Wiersz 7...
 Wiersz 8...
 Wiersz 9...
 Wiersz 10...
 Wiersz 11...
 Wiersz 12...
-Wiersz 13...
 Wiersz 14...
 Wiersz 15...
 Wiersz 16...
 Wiersz 17...
 Wiersz 18...
 Wiersz 19...
 Wiersz 20...
 Wiersz 21...
 Wiersz 22...
 Wiersz 23...

Listing 23.6. Zmiana pomiędzy listingami 23.2 i 23.3 po wydaniu polecenia git diff --unified=10

Rozdział 23. Badanie różnic

Listing w pliku TXT: 23-06.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.1