przewiń do treści

Git. Rozproszony system kontroli wersji

Włodzimierz Gajda

--- a/numerowane-wiersze.txt
+++ b/numerowane-wiersze.txt
@@ -6,2 +6,3 @@
 Wiersz 6...
+lorem
 Wiersz 7...
@@ -12,3 +13,2 @@
 Wiersz 12...
-Wiersz 13...
 Wiersz 14...

Listing 23.8. Zmiana pomiędzy listingami 23.2 i 23.7 po wydaniu polecenia git diff --unified=1

Rozdział 23. Badanie różnic

Listing w pliku TXT: 23-08.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.1