przewiń do treści

Git. Rozproszony system kontroli wersji

Włodzimierz Gajda

--- a/numerowane-wiersze.txt
+++ b/numerowane-wiersze.txt
@@ -3,15 +3,15 @@ Wiersz 2...
 Wiersz 3...
 Wiersz 4...
 Wiersz 5...
 Wiersz 6...
+lorem
 Wiersz 7...
 Wiersz 8...
 Wiersz 9...
 Wiersz 10...
 Wiersz 11...
 Wiersz 12...
-Wiersz 13...
 Wiersz 14...
 Wiersz 15...
 Wiersz 16...
 Wiersz 17...

Listing 23.9. Zmiana pomiędzy listingami 23.2 i 23.7 po wydaniu polecenia git diff --unified=4

Rozdział 23. Badanie różnic

Listing w pliku TXT: 23-09.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.1