przewiń do treści

Git. Rozproszony system kontroli wersji

Włodzimierz Gajda

# Nagłówek <h1>
## Nagłówek <h2>
### Nagłówek <h3>

*Pochylenie tekstu *
_Pochylenie tekstu _
**Wytłuszczenie tekstu **
__Wytłuszczenie tekstu __

Wypunktowanie:
* Pozycja 1
* Pozycja 2
  * Pozycja 2a
  * Pozycja 2b

Numerowanie:
1. Pozycja 1
2. Pozycja 2
3. Pozycja 3
   * Pozycja 3a
   * Pozycja 3b

Listing 30.1. Zestawienie podstawowych metod formatowania tekstu w języku MarkDown

Rozdział 30. Praca grupowa w serwisach github.com oraz bitbucket.org

Listing w pliku TXT: 30-01.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.1