przewiń do treści

Git. Rozproszony system kontroli wersji

Włodzimierz Gajda

Listingi


Listing 3.1. Przykładowy wydruk generowany poleceniem git log
Listing 7.1. Przykładowa zawartość pliku .git/info/exclude
Listing 7.2. Przykładowy plik konfiguracyjny config.ini
Listing 7.3. Przykładowa reguła w pliku .gitignore
Listing 9.1. Wynik działania polecenia git log dla repozytorium z...
Listing 9.2. Odwołania wskazujące rewizję D
Listing 9.3. Odwołania wskazujące rewizję H
Listing 9.4. Przykładowa zawartość dziennika reflog
Listing 9.5. Fragment historii projektu Symfony 2 od rewizji v2.0.10
Listing 10.1. Przykładowe skróty komend zapisane w pliku .gitconfig
Listing 10.2. Definicja skróconej komendy git save
Listing 10.3. Definicja3 skróconej komendy git simple-commit
Listing 10.4. Definicja skróconej komendy git simple-commits
Listing 10.5. Definicja skróconej komendy git simple-loop
Listing 10.6. Definicja skróconej komendy git simple-loop2
Listing 10.7. Stan dziennika reflog po utworzeniu rewizji z rysunku 10.1
Listing 10.8. Stan dziennika reflog po przywróceniu obszaru roboczego do...
Listing 11.1. Zawartość edytora tekstowego uruchamianego po wydaniu...
Listing 11.2. Komendy tworzące repozytorium z rysunku 11.4
Listing 13.1. Zawartość dziennika reflog dla repozytorium z rysunku...
Listing 17.1. Fragment pliku .git/config zawierający informacje o...
Listing 18.1. Definicja polecenia git backup3
Listing 18.2. Opcja, która zezwala na wykonanie operacji git push dla...
Listing 18.3. Procedura obsługi zdarzenia
Listing 18.4. Opcja ustalająca położenie obszaru roboczego
Listing 22.1. Konflikt występujący w pliku tekst.txt po wydaniu w...
Listing 22.2. Plik z listingu 22.1 po rozwiązaniu konfliktu
Listing 22.3. Konflikt występujący w pliku tekst.txt po wydaniu w...
Listing 22.4. Plik z listingu 22.3 po usunięciu konfliktu
Listing 22.5. Polecenia, które repozytorium z rysunku 22.4...
Listing 22.6. Polecenia, które repozytorium z rysunku 22.4...
Listing 23.1. Wynik działania polecenia git diff a b dla repozytorium z...
Listing 23.2. Plik numerowane-wiersze.txt ułatwiający zrozumienie...
Listing 23.3. Plik z listingu 23.2 po usunięciu wiersza 13
Listing 23.4. Zmiana pomiędzy listingami 23.2 i 23.3 po wydaniu...
Listing 23.5. Zmiana pomiędzy listingami 23.2 i 23.3 po wydaniu...
Listing 23.6. Zmiana pomiędzy listingami 23.2 i 23.3 po wydaniu...
Listing 23.7. Plik z listingu 23.3 po dodaniu przed wierszem siódmym...
Listing 23.8. Zmiana pomiędzy listingami 23.2 i 23.7 po wydaniu...
Listing 23.9. Zmiana pomiędzy listingami 23.2 i 23.7 po wydaniu...
Listing 23.10. Plik pytania.txt
Listing 23.11. Zmieniony plik pytania.txt
Listing 23.12. Wynik polecenia git diff z parametrem -word-diff dla...
Listing 30.1. Zestawienie podstawowych metod formatowania tekstu w...

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.1