przewiń do treści

Git. Rozproszony system kontroli wersji

Włodzimierz Gajda

Rozdział 13.

Tworzenie i usuwanie gałęzi

Listingi


Listing 13.1. Zawartość dziennika reflog dla repozytorium z rysunku...


Rysunki


Rysunek 13.1. Repozytorium po utworzeniu pierwszej rewizji
Rysunek 13.2. Repozytorium po wykonaniu drugiej rewizji
Rysunek 13.3. Repozytorium po wykonaniu pięciu rewizji
Rysunek 13.4. Repozytorium z rysunku 13.3 po utworzeniu gałęzi opis
Rysunek 13.5. Repozytorium z rysunku 13.4 po wykonaniu rewizji R w...
Rysunek 13.6. Repozytorium z rysunku 13.5 po wykonaniu rewizji S oraz T
Rysunek 13.7. Repozytorium z rysunku 13.6 po wydaniu polecenia git branch...
Rysunek 13.8. Repozytorium z rysunku 13.7 po wydaniu polecenia git branch...
Rysunek 13.9. Repozytorium z rysunku 13.8 po dodaniu rewizji A, B i C
Rysunek 13.10. Repozytorium z rysunku 13.9 po dodaniu w gałęzi opis...
Rysunek 13.11. Repozytorium z rysunku 13.10 po wydaniu polecenia git...
Rysunek 13.12. Repozytorium z rysunku 13.11 po wydaniu polecenia git...
Rysunek 13.13. Repozytorium z rysunku 13.12 po wydaniu polecenia git...
Rysunek 13.14. Repozytorium z rysunku 13.13 po wykonaniu rewizji D
Rysunek 13.15. Repozytorium z rysunku 13.14 po utworzeniu gałęzi info
Rysunek 13.16. Gałąź G1 jest zawarta w gałęzi G2
Rysunek 13.17. Rozłączne gałęzie G3 oraz G4: gałąź G3 nie jest...
Rysunek 13.18. Gałąź G5 jest zawarta w gałęzi G6, gałąź G6 jest...
Rysunek 13.19. Repozytorium z rysunku 13.15 po utworzeniu gałęzi doc...
Rysunek 13.20. Repozytorium z rysunku 13.19 po usunięciu gałęzi last
Rysunek 13.21. Repozytorium z rysunku 13.20 po wydaniu polecenia git...
Rysunek 13.22. Repozytorium z rysunku 13.21 po wydaniu polecenia git...
Rysunek 13.23. Repozytorium z rysunku 13.22 po wydaniu polecenia git...
Rysunek 13.24. Repozytorium z rysunku 13.23 po usunięciu pięciu...
Rysunek 13.25. Repozytorium z ćwiczenia 13.1
Rysunek 13.26. Repozytorium z ćwiczenia 13.2
Rysunek 13.27. Repozytorium z ćwiczenia 13.3
Rysunek 13.28. Repozytorium z ćwiczenia 13.4
Rysunek 13.29. Repozytorium zawierające jedną rewizję
Rysunek 13.30. Repozytorium zawierające dwie rewizje
Rysunek 13.31. Repozytorium po przejściu na nową gałąź doc
Rysunek 13.32. Repozytorium po dodaniu w gałęzi doc dwóch rewizji: B1 i...
Rysunek 13.33. Repozytorium z rysunku 13.32 po dodaniu rewizji C1 i...
Rysunek 13.34. Repozytorium z rysunku 13.33 po wydaniu polecenia git prune


Reklama

Szkolenia z Symfony 2.1