przewiń do treści

Git. Rozproszony system kontroli wersji

Włodzimierz Gajda

Rozdział 18.

Podstawy synchronizacji repozytoriów

Listingi


Listing 18.1. Definicja polecenia git backup3
Listing 18.2. Opcja, która zezwala na wykonanie operacji git push dla...
Listing 18.3. Procedura obsługi zdarzenia
Listing 18.4. Opcja ustalająca położenie obszaru roboczego


Rysunki


Rysunek 18.1. Repozytorium repoA z ćwiczenia 18.1
Rysunek 18.2. Klonowanie repozytorium repoA do folderu repoB
Rysunek 18.3. Stan ćwiczenia po dodaniu rewizji A4 i A5 w repozytorium...
Rysunek 18.4. Repozytoria z rysunku 18.3 po wydaniu w repozytorium repoB...
Rysunek 18.5. Ćwiczenie 18.4 po utworzeniu trzech pustych repozytoriów
Rysunek 18.6. Ćwiczenie 18.4 po dodaniu rewizji w repozytorium repoA
Rysunek 18.7. Ćwiczenie 18.4 po wydaniu w repozytorium repoA polecenia...
Rysunek 18.8. Ćwiczenie 18.4 po wydaniu w repozytorium repoB polecenia...
Rysunek 18.9. Ćwiczenie 18.4 po dodaniu w repozytorium repoB rewizji B1...
Rysunek 18.10. Ćwiczenie 18.4 po wydaniu w repozytorium repoB polecenia...
Rysunek 18.11. Ćwiczenie 18.4 po wydaniu w repozytorium repoA polecenia...
Rysunek 18.12. Ćwiczenie 18.4 po dodaniu rewizji A4, A5 i B3
Rysunek 18.13. Ćwiczenie 18.4 po przesłaniu do repozytorium magazyn...
Rysunek 18.14. Ćwiczenie 18.4 po pobraniu do repoA rewizji B3
Rysunek 18.15. Ćwiczenie 18.4 po przesłaniu rewizji A4 i A5 do magazynu
Rysunek 18.16. Stan ćwiczenia z rysunku 18.14 po wydaniu w repozytorium...
Rysunek 18.17. Stan końcowy repozytoriów w ćwiczeniu 18.4
Rysunek 18.18. Dwa repozytoria, z których magazyn jest klonem repoA...
Rysunek 18.19. Stan repozytoriów z rysunku 18.18 po wydaniu w repoA...
Rysunek 18.20. Stan repozytoriów z rysunku 18.18 po wydaniu w...
Rysunek 18.21. Stan repozytoriów z rysunku 18.18 po wydaniu w...


Reklama

Szkolenia z Symfony 2.1