przewiń do treści

Git. Rozproszony system kontroli wersji

Włodzimierz Gajda

Rozdział 30.

Praca grupowa w serwisach github.com oraz bitbucket.org

Listingi


Listing 30.1. Zestawienie podstawowych metod formatowania tekstu w...


Rysunki


Rysunek 30.1. Technika pracy oparta na żądaniach aktualizacji
Rysunek 30.2. Administrator tworzy własne repozytorium lokalne i...
Rysunek 30.3. Użytkownik Jan wykonał operację fork na repozytorium...
Rysunek 30.4. Użytkownik jan sklonował swoje repozytorium
Rysunek 30.5. Anna wykonała rozgałęzienie repozytorium administratora
Rysunek 30.6. Anna klonuje swoje repozytorium
Rysunek 30.7. Jan wykonuje rewizję, wysyła ją do swojego repozytorium...
Rysunek 30.8. Anna synchronizuje swoje repozytorium z repozytorium...
Rysunek 30.9. Uaktualnianie plików projektu przez Annę
Rysunek 30.10. Uaktualnianie plików projektu przez administratora
Rysunek 30.11. Druga metoda inicjalizacji projektu grupowego
Rysunek 30.12. Procedura aktualizacji repozytoriów z rysunku 30.11
Rysunek 30.13. Tworzenie własnej kopii repozytorium wiersze
Rysunek 30.14. Repozytorium otrzymane po wykonaniu operacji fork
Rysunek 30.15. Wyszukiwanie gałęzi c_k_n przesłanej na serwer...
Rysunek 30.16. Przycisk Pull Request, który umożliwia zgłoszenie...
Rysunek 30.17. Formularz ustalający parametry żądania aktualizacji
Rysunek 30.18. Zakładka Commits pokazuje rewizje zawarte w zgłoszeniu...
Rysunek 30.19. Zakładka Files Changed pokazuje zmiany wprowadzone w...
Rysunek 30.20. Przesłane żądanie aktualizacji pojawia się w...
Rysunek 30.21. W celu zaakceptowania żądania aktualizacji administrator...
Rysunek 30.22. Strona ze szczegółowymi informacjami o żądaniu...
Rysunek 30.23. Po zaakceptowaniu żądania aktualizacji rewizji pojawiają...
Rysunek 30.24. Operacja fork tworzy kopię aktualnie odwiedzanego...
Rysunek 30.25. Informacje o nowo utworzonym repozytorium
Rysunek 30.26. Badanie gałęzi w repozytorium na serwerze bitbucket.org
Rysunek 30.27. Zgłaszanie żądania aktualizacji w serwisie bitbucket.org
Rysunek 30.28. Lista zgłoszeń aktualizacji w repozytorium głównym
Rysunek 30.29. Szczegółowe informacje o zgłoszeniu aktualizacji
Rysunek 30.30. Po zaakceptowaniu zgłoszenia rewizje są widoczne na...


Reklama

Szkolenia z Symfony 2.1