przewiń do treści

Git. Rozproszony system kontroli wersji

Włodzimierz Gajda

Rysunek 3.4

Rysunek 3.4. Historia projektu to ciąg następujących po sobie rewizji: od najstarszej do najmłodszej

Rozdział 3. Tworzenie repozytoriów

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.1