przewiń do treści

Git. Rozproszony system kontroli wersji

Włodzimierz Gajda

Rysunek 6.3

Rysunek 6.3. Wizualne przedstawienie historii projektu z ćwiczenia 6.2 w programie Git GUI

Rozdział 6. Stany plików

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.1