przewiń do treści

Git. Rozproszony system kontroli wersji

Włodzimierz Gajda

Rysunek 13.17

Rysunek 13.17. Rozłączne gałęzie G3 oraz G4: gałąź G3 nie jest zawarta w gałęzi G4, gałąź G4 nie jest zawarta w gałęzi G3

Rozdział 13. Tworzenie i usuwanie gałęzi

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.1