przewiń do treści

Git. Rozproszony system kontroli wersji

Włodzimierz Gajda

Rysunek 14.5

Rysunek 14.5. Działanie polecenia git merge dla gałęzi b, która zawiera gałąź a, nie modyfikuje repozytorium

Rozdział 14. Łączenie gałęzi: operacja merge

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.1