przewiń do treści

Git. Rozproszony system kontroli wersji

Włodzimierz Gajda

Rysunek 18.16

Rysunek 18.16. Stan ćwiczenia z rysunku 18.14 po wydaniu w repozytorium repoA komendy git rebase magazyn/master

Rozdział 18. Podstawy synchronizacji repozytoriów

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.1