przewiń do treści

Git. Rozproszony system kontroli wersji

Włodzimierz Gajda

Rysunek 18.18

Rysunek 18.18. Dwa repozytoria, z których magazyn jest klonem repoA wykonanym przed dodaniem w repoA rewizji A1, A2 i A3

Rozdział 18. Podstawy synchronizacji repozytoriów

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.1