przewiń do treści

Git. Rozproszony system kontroli wersji

Włodzimierz Gajda

Rysunek 18.21

Rysunek 18.21. Stan repozytoriów z rysunku 18.18 po wydaniu w repozytorium repoA polecenia git push magazyn a:inna

Rozdział 18. Podstawy synchronizacji repozytoriów

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.1