przewiń do treści

Git. Rozproszony system kontroli wersji

Włodzimierz Gajda

Rysunek 22.2

Rysunek 22.2. Repozytorium z rysunku 22.1 po wydaniu komendy git merge b i rozwiązaniu konfliktu zgodnie z listingiem 22.2

Rozdział 22. Konflikty

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.1