przewiń do treści

Git. Rozproszony system kontroli wersji

Włodzimierz Gajda

Rysunek 22.3

Rysunek 22.3. Repozytorium z rysunku 22.1 po wydaniu komendy git rebase b i rozwiązaniu konfliktu zgodnie z listingiem 22.4

Rozdział 22. Konflikty

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.1