przewiń do treści

Git. Rozproszony system kontroli wersji

Włodzimierz Gajda

Rysunek 30.20

Rysunek 30.20. Przesłane żądanie aktualizacji pojawia się w interfejsie WWW repozytorium, w którym wykonaliśmy operację fork

Rozdział 30. Praca grupowa w serwisach github.com oraz bitbucket.org

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.1