przewiń do treści

Git. Rozproszony system kontroli wersji

Włodzimierz Gajda

Rysunek 30.23

Rysunek 30.23. Po zaakceptowaniu żądania aktualizacji rewizji pojawiają się w odpowiedniej gałęzi repozytorium głównego

Rozdział 30. Praca grupowa w serwisach github.com oraz bitbucket.org

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.1