przewiń do treści

Git. Rozproszony system kontroli wersji

Włodzimierz Gajda

Rysunki


Rysunek 1.1. Pliki przykładowego projektu
Rysunek 1.2. Program Git tworzy w folderze projektu specjalny podfolder...
Rysunek 1.3. Stan projektu po utworzeniu plików print.css oraz README
Rysunek 1.4. Stan projektu po utworzeniu plików w folderze strony
Rysunek 1.5. Historia projektu przedstawionego na rysunkach 1.2, 1.3...
Rysunek 2.1. Ustalanie wartości zmiennej środowiskowej PATH podczas...
Rysunek 2.2. Ustalanie sposobu konwersji znaków końca wiersza podczas...
Rysunek 2.3. Konsola Gita instalowana z klientem Git dla platformy...
Rysunek 2.4. Ikona konsoli Gita
Rysunek 2.5. Opcja pozwalająca na uruchomienie wiersza poleceń w...
Rysunek 2.6. Klucz PrzejscieDoBash
Rysunek 2.7. Klucz PrzejscieDoBash\command
Rysunek 3.1. Adres publicznego repozytorium projektu jQuery dostępnego...
Rysunek 3.2. Klonowanie projektu dostępnego na serwerze bitbucket.org
Rysunek 3.3. Historia projektu jQuery w aplikacji Git GUI
Rysunek 3.4. Historia projektu to ciąg następujących po sobie...
Rysunek 4.1. Obszar roboczy projektu z folderu C:\repozytorium
Rysunek 4.2. Obszar roboczy projektu jQuery
Rysunek 6.1. Wszystkie wymienione stany pliku projektu
Rysunek 6.2. Jednoznaczne stany plików projektu
Rysunek 6.3. Wizualne przedstawienie historii projektu z ćwiczenia 6.2...
Rysunek 6.4. Historia projektu z ćwiczenia 6.2 z uwzględnieniem stanu...
Rysunek 6.5. Zmiany stanów nowego pliku
Rysunek 6.6. Zmiany stanów usuwanego pliku
Rysunek 6.7. Zmiany stanów zmodyfikowanego pliku
Rysunek 6.8. Repozytorium z ćwiczenia 6.3
Rysunek 6.9. Repozytorium z ćwiczenia 6.3 po wykonaniu rewizji a1
Rysunek 6.10. Repozytorium z ćwiczenia 6.3 po wykonaniu rewizji a2
Rysunek 6.11. Struktura repozytorium zwykłego
Rysunek 6.12. Struktura repozytorium surowego
Rysunek 7.1. Kompletny diagram stanów plików
Rysunek 9.1. Repozytorium o liniowej historii
Rysunek 9.2. Historia projektu zawierającego rozgałęzienia
Rysunek 9.3. Rewizja mająca kilku rodziców
Rysunek 9.4. Odwołania do przodków n-tej generacji w projekcie o...
Rysunek 9.5. Odwołania do przodków n-tej generacji rewizji X
Rysunek 9.6. Odwołania do pierwszego i drugiego rodzica rewizji
Rysunek 9.7. Odwołanie do pierwszego rodzica dla rewizji, która ma...
Rysunek 9.8. Przykładowe repozytorium o nieliniowej historii
Rysunek 9.9. Analiza historii projektu Symfony 2 w rewizji oznaczonej...
Rysunek 9.10. Przykładowe odwołania do rewizji projektu Symfony 2
Rysunek 10.1. Repozytorium, które należy utworzyć w ćwiczeniu 10.1
Rysunek 11.1. Usuwanie ostatnich rewizji poleceniem git reset --hard X
Rysunek 11.2. Operacja łączenia rewizji
Rysunek 11.3. Działanie komendy git revert --no-edit X
Rysunek 11.4. Repozytorium z ćwiczenia 11.1
Rysunek 11.5. Repozytorium otrzymane po wykonaniu ćwiczenia 11.2
Rysunek 11.6. Repozytorium otrzymane po wykonaniu ćwiczenia 11.3
Rysunek 11.7. Repozytorium otrzymane po wykonaniu ćwiczenia 11.4
Rysunek 11.8. Repozytorium otrzymane po wykonaniu ćwiczenia 11.5
Rysunek 13.1. Repozytorium po utworzeniu pierwszej rewizji
Rysunek 13.2. Repozytorium po wykonaniu drugiej rewizji
Rysunek 13.3. Repozytorium po wykonaniu pięciu rewizji
Rysunek 13.4. Repozytorium z rysunku 13.3 po utworzeniu gałęzi opis
Rysunek 13.5. Repozytorium z rysunku 13.4 po wykonaniu rewizji R w...
Rysunek 13.6. Repozytorium z rysunku 13.5 po wykonaniu rewizji S oraz T
Rysunek 13.7. Repozytorium z rysunku 13.6 po wydaniu polecenia git branch...
Rysunek 13.8. Repozytorium z rysunku 13.7 po wydaniu polecenia git branch...
Rysunek 13.9. Repozytorium z rysunku 13.8 po dodaniu rewizji A, B i C
Rysunek 13.10. Repozytorium z rysunku 13.9 po dodaniu w gałęzi opis...
Rysunek 13.11. Repozytorium z rysunku 13.10 po wydaniu polecenia git...
Rysunek 13.12. Repozytorium z rysunku 13.11 po wydaniu polecenia git...
Rysunek 13.13. Repozytorium z rysunku 13.12 po wydaniu polecenia git...
Rysunek 13.14. Repozytorium z rysunku 13.13 po wykonaniu rewizji D
Rysunek 13.15. Repozytorium z rysunku 13.14 po utworzeniu gałęzi info
Rysunek 13.16. Gałąź G1 jest zawarta w gałęzi G2
Rysunek 13.17. Rozłączne gałęzie G3 oraz G4: gałąź G3 nie jest...
Rysunek 13.18. Gałąź G5 jest zawarta w gałęzi G6, gałąź G6 jest...
Rysunek 13.19. Repozytorium z rysunku 13.15 po utworzeniu gałęzi doc...
Rysunek 13.20. Repozytorium z rysunku 13.19 po usunięciu gałęzi last
Rysunek 13.21. Repozytorium z rysunku 13.20 po wydaniu polecenia git...
Rysunek 13.22. Repozytorium z rysunku 13.21 po wydaniu polecenia git...
Rysunek 13.23. Repozytorium z rysunku 13.22 po wydaniu polecenia git...
Rysunek 13.24. Repozytorium z rysunku 13.23 po usunięciu pięciu...
Rysunek 13.25. Repozytorium z ćwiczenia 13.1
Rysunek 13.26. Repozytorium z ćwiczenia 13.2
Rysunek 13.27. Repozytorium z ćwiczenia 13.3
Rysunek 13.28. Repozytorium z ćwiczenia 13.4
Rysunek 13.29. Repozytorium zawierające jedną rewizję
Rysunek 13.30. Repozytorium zawierające dwie rewizje
Rysunek 13.31. Repozytorium po przejściu na nową gałąź doc
Rysunek 13.32. Repozytorium po dodaniu w gałęzi doc dwóch rewizji: B1 i...
Rysunek 13.33. Repozytorium z rysunku 13.32 po dodaniu rewizji C1 i...
Rysunek 13.34. Repozytorium z rysunku 13.33 po wydaniu polecenia git prune
Rysunek 14.1. Repozytorium zawierające rozłączne gałęzie
Rysunek 14.2. Repozytorium z rysunku 14.1 po połączeniu gałęzi
Rysunek 14.3. Repozytorium, w którym gałąź a jest zawarta w gałęzi...
Rysunek 14.4. Przebieg operacji przewijania do przodu gałęzi a w...
Rysunek 14.5. Działanie polecenia git merge dla gałęzi b, która...
Rysunek 14.6. Repozytorium zawierające kilka zawierających się...
Rysunek 14.7. Przewijanie do przodu gałęzi a w repozytorium z rysunku...
Rysunek 14.8. Repozytorium zawierające rozłączne gałęzie
Rysunek 14.9. Przebieg operacji łączenia dwóch gałęzi rozłącznych
Rysunek 14.10. Repozytorium zawierające pięć rozłącznych gałęzi: a,...
Rysunek 14.11. Przebieg operacji łączenia rozłącznych gałęzi a, b,...
Rysunek 15.1. Repozytorium zawierające dwie rozłączne gałęzie: a i b
Rysunek 15.2. Operacja łączenia gałęzi a i b poleceniem git rebase
Rysunek 15.3. Przebieg operacji rebase dla gałęzi a zawartej w gałęzi...
Rysunek 15.4. Łączenie gałęzi z rysunku 15.1 poleceniem git merge
Rysunek 15.5. Porównanie wyników operacji git rebase oraz git merge
Rysunek 17.1. Repozytorium z ćwiczenia 17.3
Rysunek 18.1. Repozytorium repoA z ćwiczenia 18.1
Rysunek 18.2. Klonowanie repozytorium repoA do folderu repoB
Rysunek 18.3. Stan ćwiczenia po dodaniu rewizji A4 i A5 w repozytorium...
Rysunek 18.4. Repozytoria z rysunku 18.3 po wydaniu w repozytorium repoB...
Rysunek 18.5. Ćwiczenie 18.4 po utworzeniu trzech pustych repozytoriów
Rysunek 18.6. Ćwiczenie 18.4 po dodaniu rewizji w repozytorium repoA
Rysunek 18.7. Ćwiczenie 18.4 po wydaniu w repozytorium repoA polecenia...
Rysunek 18.8. Ćwiczenie 18.4 po wydaniu w repozytorium repoB polecenia...
Rysunek 18.9. Ćwiczenie 18.4 po dodaniu w repozytorium repoB rewizji B1...
Rysunek 18.10. Ćwiczenie 18.4 po wydaniu w repozytorium repoB polecenia...
Rysunek 18.11. Ćwiczenie 18.4 po wydaniu w repozytorium repoA polecenia...
Rysunek 18.12. Ćwiczenie 18.4 po dodaniu rewizji A4, A5 i B3
Rysunek 18.13. Ćwiczenie 18.4 po przesłaniu do repozytorium magazyn...
Rysunek 18.14. Ćwiczenie 18.4 po pobraniu do repoA rewizji B3
Rysunek 18.15. Ćwiczenie 18.4 po przesłaniu rewizji A4 i A5 do magazynu
Rysunek 18.16. Stan ćwiczenia z rysunku 18.14 po wydaniu w repozytorium...
Rysunek 18.17. Stan końcowy repozytoriów w ćwiczeniu 18.4
Rysunek 18.18. Dwa repozytoria, z których magazyn jest klonem repoA...
Rysunek 18.19. Stan repozytoriów z rysunku 18.18 po wydaniu w repoA...
Rysunek 18.20. Stan repozytoriów z rysunku 18.18 po wydaniu w...
Rysunek 18.21. Stan repozytoriów z rysunku 18.18 po wydaniu w...
Rysunek 19.1. Pierwszy scenariusz wdrożenia oprogramowania Git w...
Rysunek 20.1. Dwa repozytoria, które zawierają wspólne rewizje A1, A2...
Rysunek 20.2. Skutek wykonania w repozytorium repoA operacji git pull...
Rysunek 20.3. Dwa repozytoria o zupełnie innej historii
Rysunek 20.4. Repozytorium repoX po wydaniu polecenia git pull origin...
Rysunek 20.5. Repozytorium z rysunku 20.4 po utworzeniu gałęzi tmp
Rysunek 20.6. Repozytorium z rysunku 20.5 po wydaniu polecenia git rebase...
Rysunek 20.7. Niespójny graf rewizji, czyli repozytorium zawierające...
Rysunek 20.8. Repozytorium z rysunku 20.4 po utworzeniu gałęzi x oraz y
Rysunek 22.1. W gałęzi a wiersz ipsum zmieniono na ABC, a w gałęzi b...
Rysunek 22.2. Repozytorium z rysunku 22.1 po wydaniu komendy git merge b...
Rysunek 22.3. Repozytorium z rysunku 22.1 po wydaniu komendy git rebase b...
Rysunek 22.4. Repozytorium zawierające w gałęziach a i b plik...
Rysunek 22.5. Repozytorium z rysunku 22.4 po wydaniu poleceń z listingu...
Rysunek 22.6. Repozytorium z rysunku 22.4 po wydaniu poleceń z listingu...
Rysunek 26.1. Informacje o dedykowanych klientach Github
Rysunek 26.2. Repozytoria śledzone oraz własne
Rysunek 26.3. Podstawowy interfejs aplikacji github.com
Rysunek 26.4. Podstawowy interfejs aplikacji bitbucket.org
Rysunek 27.1. Instalacja pakietu Open SSH
Rysunek 27.2. Konfiguracja klucza SSH w serwisie github.com
Rysunek 27.3. Konfiguracja klucza SSH w serwisie bitbucket.org
Rysunek 28.1. Przyciski do tworzenia nowego repozytorium w serwisie...
Rysunek 28.2. Formularz do tworzenia nowego pustego repozytorium w...
Rysunek 28.3. Po wykonaniu operacji git push rewizje a, b i c będą...
Rysunek 28.4. Strona nowego pustego repozytorium zawiera podpowiedzi
Rysunek 28.5. Przyciski do tworzenia nowego repozytorium w serwisie...
Rysunek 28.6. Formularz do tworzenia nowego pustego repozytorium w...
Rysunek 28.7. Podpowiedzi ułatwiające rozpoczynanie od nowa oraz...
Rysunek 28.8. Repozytorium z ćwiczenia 28.3 po przesłaniu na serwer...
Rysunek 30.1. Technika pracy oparta na żądaniach aktualizacji
Rysunek 30.2. Administrator tworzy własne repozytorium lokalne i...
Rysunek 30.3. Użytkownik Jan wykonał operację fork na repozytorium...
Rysunek 30.4. Użytkownik jan sklonował swoje repozytorium
Rysunek 30.5. Anna wykonała rozgałęzienie repozytorium administratora
Rysunek 30.6. Anna klonuje swoje repozytorium
Rysunek 30.7. Jan wykonuje rewizję, wysyła ją do swojego repozytorium...
Rysunek 30.8. Anna synchronizuje swoje repozytorium z repozytorium...
Rysunek 30.9. Uaktualnianie plików projektu przez Annę
Rysunek 30.10. Uaktualnianie plików projektu przez administratora
Rysunek 30.11. Druga metoda inicjalizacji projektu grupowego
Rysunek 30.12. Procedura aktualizacji repozytoriów z rysunku 30.11
Rysunek 30.13. Tworzenie własnej kopii repozytorium wiersze
Rysunek 30.14. Repozytorium otrzymane po wykonaniu operacji fork
Rysunek 30.15. Wyszukiwanie gałęzi c_k_n przesłanej na serwer...
Rysunek 30.16. Przycisk Pull Request, który umożliwia zgłoszenie...
Rysunek 30.17. Formularz ustalający parametry żądania aktualizacji
Rysunek 30.18. Zakładka Commits pokazuje rewizje zawarte w zgłoszeniu...
Rysunek 30.19. Zakładka Files Changed pokazuje zmiany wprowadzone w...
Rysunek 30.20. Przesłane żądanie aktualizacji pojawia się w...
Rysunek 30.21. W celu zaakceptowania żądania aktualizacji administrator...
Rysunek 30.22. Strona ze szczegółowymi informacjami o żądaniu...
Rysunek 30.23. Po zaakceptowaniu żądania aktualizacji rewizji pojawiają...
Rysunek 30.24. Operacja fork tworzy kopię aktualnie odwiedzanego...
Rysunek 30.25. Informacje o nowo utworzonym repozytorium
Rysunek 30.26. Badanie gałęzi w repozytorium na serwerze bitbucket.org
Rysunek 30.27. Zgłaszanie żądania aktualizacji w serwisie bitbucket.org
Rysunek 30.28. Lista zgłoszeń aktualizacji w repozytorium głównym
Rysunek 30.29. Szczegółowe informacje o zgłoszeniu aktualizacji
Rysunek 30.30. Po zaakceptowaniu zgłoszenia rewizje są widoczne na...
Rysunek 31.1. github.com — formularz do tworzenia nowego wpisu w...
Rysunek 31.2. bitbucket.org — formularz do tworzenia nowego wpisu w...

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.1